Vereniging Bewonerscollectief

Energietransitie Laagbouwwoningen

Aanmelden

De contributie bedraagt Euro 10 per jaar voor eigenaren en Euro 2 per jaar voor huurders. U kunt alleen lid worden als u in een laagbouwwoning in de Waterbuurt woont.

NB. Indien u een foutmelding krijgt van ReCaptcha, druk dan nogmaals op de knop Verzenden. Bij herhaalde pogingen werkt het wel. Dit is een technisch issue waarvoor we helaas nog geen oplossing hebben.