Vereniging Bewonerscollectief

Energietransitie Laagbouwwoningen

Behoefte aan waterstof groot, maar productiecapaciteit beperkt