Vereniging Bewonerscollectief

Energietransitie Laagbouwwoningen

Buurtbijeenkomst OASE 10 maart 2020

Op de DEZO website staat een kort verslag van de buurtbijeenkomst voor de wijk Meerzicht die in maart is gehouden. Dit is één van de aanleidingen geweest om VBEL op te richten.

https://dezo.eu/wijkaanpak-meerzicht-bijeenkomst/