Vereniging Bewonerscollectief

Energietransitie Laagbouwwoningen

Over ons

Doelstelling

De belangen te behartigen van de eigenaar-bewoners van eengezinwoningen in Zoetermeer door hen te begeleiden en te adviseren welke investeringen per woning nodig zijn om efficiënt en betaalbaar om te schakelen naar een manier om de woning te voorzien van verbeteringen en systemen zonder Aardgas voorziening.

Wat we doen

Alle eigenaar-bewoners van de Waterbuurt gelegen in de wijk Meerzicht te Zoetermeer binnen een jaar te verenigen en een groot draagvlak te creëren om zo gezamenlijk de Energietransitie problematiek doelmatig en kostenefficiënt aan te pakken.

Belangenbehartiging casu quo gezamenlijke inkopen en contracten voor onze woningen.
Wij sluiten voor onze leden collectieve contracten met leveranciers, omdat dit vaak goedkoper is dan dit zelfstandig te doen.

Bestuur

Rol Naam Adres Telefoon
Voorzitter

Jacques van der Meer

Curriculum Vitae

Groenewater 68 
2715 AT Zoetermeer
+31 640 75 82 53
Secretaris Roel Pieterman Leiwater 85
2715 BB Zoetermeer
+31 640 50 71 72 
Penningmeester

John de Ronde

Curriculum Vitae

Kaaskenswater 11
2715 AM Zoetermeer
+31 637 19 08 58
Webmaster Rudolf Jan Heijink Nieuwewater 51
2715 BR Zoetermeer
+31 623 36 84 58
Lid Rien Kok Groenewater 62
2715 AT Zoetermeer
+31 616 68 33 44

Statuten en huishoudelijk reglement

VBEL Statuten 14 juli 2020

VBEL Huishoudelijk Reglement Leden 22 januari 2021

VBEL Inrichting Bestuur 8 januari 2021

VBEL Plan van Aanpak 18 juli 2020