Vereniging Bewonerscollectief

Energietransitie Laagbouwwoningen

Resultaat enquête Zonnepanelen

 

Inleiding

Naar aanleiding van een gesprek met het Energieloket Zoetermeer, en het voornemen om intensiever met onze leden te gaan communiceren, hebben we een enquête opgesteld over zonnepanelen. Het is onze eerste echte poging om te onderzoeken wat er onder de leden leeft.

In dit rapport als eerste de uitkomsten van de enquête en daarna de conclusies en het vervolg.

Uitkomsten, statistiek

In totaal hebben 47 bewoners meegedaan. Dat is ruim 30% van de leden.

De eerste vraag gaat over zonnepanelen. 36% van de deelnemers geeft aan al zonnepanelen te hebben.  Bijna de helft van de deelnemers denkt er nog over na.

De volgende vragen gaan over de twee collectieve projecten. De eerste betreft collectieve inkoop via het Energieloket. Een behoorlijk deel van de deelnemers overweegt hieraan mee te doen.

Het andere project is een initiatief van DEZo, waarbij de panelen op een collectief dak worden gelegd. De interesse lijkt iets lager, maar dat is marginaal.

Dan de vraag of er behoefte is aan een rondetafelbijeenkomst om meer informatie uit te wisselen. De belangstelling lijkt groot genoeg om iets te organiseren.

Conclusies

De enquête is na een herinnering door 47 deelnemers ingevuld. Dat is ene mooi resultaat, ondanks het gedoe en de foutjes die we hebben gemaakt in het proces. Belangrijkste lessen:

  • Enquête NIET verpakken in een nieuwsbrief.
  • Bij verzending linkjes goed controleren.

De invullers zijn niet geheel representatief voor de hele buurt. Het aantal mensen dat aangeeft al panelen te hebben, is aanzienlijk groter dan je zou verwachten als je buiten rondloopt en naar de daken kijkt.
De redenen die de keuze om wel of niet mee te doen, zijn divers. Zaken die relatief vaak genoemd worden zijn:

  • Het te verwachten rendement, waarbij soms de leeftijd van de invuller een rol speelt.
  • Onvoldoende vertrouwen in zonnepanelen als oplossing, een combinatie van zorgen over kwaliteit, techniek, vogelnesten worden specifiek genoemd, en eerdere minder positieve ervaringen.
  • De prioriteit, er zijn mensen die eerst andere dingen willen doen, soms in combinatie met de verwachting over het gedoe en onzekerheid, is het wel zo’n goed idee?
  • Met name buurtbewoners die wat later in de tijd panelen hebben aangeschaft zijn er tevreden over. Mensen die al heel snel enkele panelen hebben gekocht, geven aan dat het rendement laat was of is tegengevallen.

Voor de details van de toelichtingen, zie de uitgebreide rapportage:

2021-04-21 Uitkomsten enquête zonnepanelen


Opvallend is dat er geen opmerkingen zijn over het collectieve zonproject van DEZo, waar ook naar wordt gevraagd. Er is wel interesse in dit project, dat zinvol kan zijn voor buurtbewoners die geen gedoe willen of met een ongunstige dakligging.
Er lijkt voldoende belangstelling te zijn om tenminste één bijeenkomst te organiseren met veel ruimte voor vragen en extra informatie.