Vereniging Bewonerscollectief

Energietransitie Laagbouwwoningen

Samenwerking Energieloket

VBEL heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met het Energieloket Zoetermeer.

In het kader van de samenwerking heeft VBEL een eigen pagina op de website van het Energieloket; https://energieloketzoetermeer.nl/vbel-vereniging-bewonerscollectief Daarnaast is afgesproken dat we gaan samenwerken bij collectieve inkoopacties. Vanuit VBEL zullen we de leden via de nieuwsbrief informeren over deze acties en we krijgen voorinzage in de informatie.