Vereniging Bewonerscollectief

Energietransitie Laagbouwwoningen

Warmtescans groot succes

Door 29 leden van VBEL is gevraagd om een warmtescan uit te voeren. In samenwerking met DEZo zijn deze uitgevoerd. Alle rapportages zijn gemaakt en doorgestuurd naar de aanvragers.

Drie typische warmteproblemen zijn we bij veel van de grindplaatwoningen tegengekomen.

  1. De grindplaten,
  2. de gemetselde muur op de begane grond
  3. De  deuren.  

Grindplaten.

Veel van de grindplaten laten aan de rechter en de linkerkant op de aansluiting met de buren (de naad) een warmtelek zien. De isolatie tussen de twee platen voldoet niet helemaal. De naden zouden nageïsoleerd moeten worden. Of dit kan en of dit kostbaar is moet uitgezocht worden. De grindplaten zelf hebben een redelijke isolatie. De platen bestaan uit een buitenplaat (met het grind) en een binnenplaat met daartussenin isolatiemateriaal. Voordat overgegaan kan worden tot de aanschaf van een warmtepomp moet er vermoedelijk toch wel iets aan gedaan worden voor een betere isolatie. Bij onze buurhuizen in de Landenbuurt is een laag van ongeveer 10 cm isolatiemateriaal aangebracht aan de buitenkant van de grindplaten.

Gemetselde muur op de begane grond

In veel gevallen zien we vrij veel warmteuitstraling aan de onderkant van de muur. Zelfs tegels (als die er liggen) vlak voor de muur zijn vaak warmer. Vermoedelijk vormt de betonnen benedenvloer een zogenaamde koudebrug met de buitenmuur en lekt er op die manier warmte naar buiten. Dit moet nader onderzocht worden.

Deuren

Een redelijk aantal van de voor en achterdeuren die we gescand hebben vertonen vrij veel warmteverlies. Dit geldt niet voor de huurwoningen.

Kans gemist?

In het najaar zijn VBEL en DEZo van plan om deze actie te herhalen voor nieuwe geïnteresseerde leden.